در حال بارگذاری ...
جمعه 4 اسفند 1396

جلسه تجلیل ازدانشجویان برتر علمی آموزشکده فنی اسلام آبادغرب باحضور ریاست محترم ومعاونت اداری مالی و معاونت آموزشی به همراه حاج آقا تنافور

جلسه تجلیل ازدانشجویان برتر علمی آموزشکده فنی اسلام آبادغرب باحضور ریاست محترم ومعاونت اداری مالی و معاونت آموزشی به همراه حاج آقا تنافور

نظرات کاربران